• เกี่ยวกับเรา
           ปัจจุบันระบบประปาได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้กับระบบผลิตน้ำประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ทั้งด้านคุณภาพน้ำและปริมาณของน้ำ พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ประหยัดพื้นที่และเพิ่มความสะดวกในการควบคุมดูแลระบบและง่ายต่อการขยายกำลังการผลิตในอนาคต ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในภาคราชการ และภาคเอกชน จึงทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการออกแบบและคัดสรรสินค้าที่มีเทคโนโลยีแปลกใหม่ และล้ำสมัย นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ภายในประเทศ เพื่อให้สามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ เพื่อคืนกำไรและสนองนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศควบคู่กันไป
Page generated in 0.0111 seconds !