• ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา
1. เพศหญิง
2. อายุ 20-30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
5. หากสามารถใช้โปรแกรม CD-ORGANIZER จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ(Service) จำนวน 2 อัตรา
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale Engineer) จำนวน 2 อัตรา
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. มีความรับผิดชอบสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
6. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิศวกรควบคุมโครงการฯ (Project Engineer)
1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
5. มีความรับผิดชอบสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
6. หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(Drawing) จำนวน 2 อัตรา
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปวช.ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้
4. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
1. เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปวส.-ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
Page generated in 0.0231 seconds !